ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการอาหารกลางวันตามระบบ Thai school lunch ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 08 ต.ค. 61
รายการอาหารกลางวันตามระบบ Thai school lunch ระดับปฐมวัย (อ.1-อ.3) 08 ต.ค. 61
เอกสารประกาดราคาจ้างด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กครอนิกส์ (e-bidding) 08 ต.ค. 61
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิ 08 ต.ค. 61
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04 ต.ค. 61
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประก 20 ต.ค. 60
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09 ต.ค. 60
ศาสตร์พระราชา
ศาสตร์พระราชา
โครงการตามพระราชดำริ
พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9
กระถางต้นไม้,ตัดเย็บ
รณรงค์งดเหล้าบุหรี่โดยเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง
นำเสนอในการต้อนรับคณะกรรมการประสานงานวิชาการ กลุ่ม 7 อันดามัน
นำเสนอกระถางในงานอาบน้ำเพ็ญ@ ระนอง
การนิเทศติดตามครั้งที่ 3 โดยสสส.
การนิเทศติดตามครั้งที่ 2 โดยสสส.
การนิเทศติดตามครั้งที่ 1 โดยสสส.
อนุบาลศึกษา
อนุบาลศึกษา
เรีนกับครูเคเรน
ลูกเสือน้อย
เป่าสี อ.1
ไขไดโนเสาร์ อ.3
แพนกวินทายชื่อ อ.1
นวดเพื่อสุขภาพ
อาบน้ำเพ็ญ@ระนอง
ต้อนรับคณะกรรมการประสานงานวิชาการ กลุ่ม 7
ถนนคนเดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ถนนคนเดิน เดือนมกราคม 2560
ถนนคนเดิน เดือนธันวาคม 2559
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียนโดยพระอาจารย์
โครงการพัฒนาศักยภาพ 5 กลุ่มสาระ
กิจกรรม:ทำขนมจีบ
ตัดเย็บกระเป๋า
เลียงร่อนแร่
อาชีพศึกษา
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
จำหน่ายผลผลิตสู่ชุมชน
ตลาดนัดพอเพียง เดือนพ.ย.60
แปลงผักพอเพียง ภ.2/2560
ปรับปรุงแปลงผักพอเพียง
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ประเมินตนเองโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปี 2559
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
ทุ่งตะโก- นาสักคัพ
เปตอง
ชมรมเปตองสร้างสุขภาพ
มอบรางวัลเปตองเชื่อมสัมพันธ์ ปี 2559 ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
มอบรางวัลวันกีฬาแห่งชาติ ปี 2559 วันที่ 24-25 ธ.ค.2559
มอบรางวัลกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ปี 2559 "101 เกมส์"
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ให้ความรู้การลงประชามติโดย กกต.จ.ระนอง
อบรมการบูรณาการเรียนรู้ด้วยวิถีประชาธิปไตย
เสวนาวิชาการ การสร้างโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
Open House โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกวดความสะอาดห้องเรียนและอาคาร
อาชีพศึกษา
อุบะร้อยใจ
สูตรคุณพาเพลิน
ลูกตุ้มชื่นบาน
เรียนรู้สื่อมัลติมีเดียกับระนอง 239
เรียนรู้จากนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS
ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ
เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ไวนิลอาชีพศึกษา
วารสารโรงเรียน
ไวนิลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ไวนิลลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ไวนิลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ไวนิลกีฬา
ข่าวการศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ภาพวิชาการ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวั
การประเมินโครงการโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลอ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
4 โรคเสี่ยงจากชานมไข่มุก กินมากไป ป่วยได้ไม่รู้ตัว ! (20/0) 19 พ.ย. 62
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน