ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (อ่าน 5) 22 พ.ย. 64
กิจกรรม ทุนให้น้องต่อชีวิตเพื่อการศึกษา (อ่าน 53) 11 ก.ค. 64
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครั้งที่2 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 51) 11 ก.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิ (อ่าน 987) 08 ต.ค. 61
เอกสารประกาดราคาจ้างด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กครอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 917) 08 ต.ค. 61
รายการอาหารกลางวันตามระบบ Thai school lunch ระดับปฐมวัย (อ.1-อ.3) (อ่าน 5232) 08 ต.ค. 61
รายการอาหารกลางวันตามระบบ Thai school lunch ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) (อ่าน 929) 08 ต.ค. 61
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 886) 04 ต.ค. 61
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประก (อ่าน 1186) 20 ต.ค. 60
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1229) 09 ต.ค. 60