โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธมนกัญณัฐ อัครปวรวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทิมา สำราญรื่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรอุมา รักชู
ครูอัตราจ้าง