นวดเพื่อสุขภาพ
อาบน้ำเพ็ญ@ระนอง
ต้อนรับคณะกรรมการประสานงานวิชาการ กลุ่ม 7
ถนนคนเดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ถนนคนเดิน เดือนธันวาคม 2559
อบรมนวดพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูทนวดงานวันลอยกระทง ปี 2559
บูทนวดในงานงานเสวนาวิชาการ การสร้างโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง กทม.
บูทนวดงาน Open House โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
บูทนวดที่บ่อน้ำร้อน
โครงงานนวดเพื่อสุขภาพ หาดใหญ่วิชาการ
อบรมนวดโค้งคอบ่าไหล่ศีรษะและการทำลูกประคบ ศูนย์สุขภาพเจ้าเรือนสปา วันที่ 27-28 มิ.ย.59
อบรมนวดโค้งคอบ่าไหล่ศีรษะ ศูนย์สุขภาพเจ้าเรือนสปา วันที่ 4-5 ก.ค.59
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาพัฒนาการเมือง วันที่ 29 มิ.ย.59
อบรมนวดฝ่าเท้า ศูนย์สุขภาพเจ้าเรือนสปา วันที่ 13-14 มิ.ย.59
งานสรรพศาสตร์ตลาดวิชาการศึกษาระนองปี 2559
ถนนคนเดิน เดือนมกราคม 2560
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 59
ออกบูท ถนนคนเดินเมืองระนอง เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ออกบูท ถนนคนเดือนเมืองระนอง เดือนธันวาคม 2558
มอบเสื้อโครงการนวดเพื่อสุขภาพ
อบรมนวดเพื่อสุขภาพ แบบพี่สอนน้อง 26-27.11.58
ออกบูทนวดงานลอยกระทง ปี 2558
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
ต้อนรับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จ.นครศรีธรรมราช
บ้านพักคนชราอู่ทองพนังตัก จ.ชุมพร
งานสรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาระนอง ปี 2558
นักข่าวสัญจร ของสสค. ติดตามการดำเนินงาน
ออกบูท งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 3
ออกบูท งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 2