โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
ภารโรง

นายสรศักดิ์ ซื่อสัตย์
ภารโรง

นายทรงพล จิปริก
ภารโรง