กระถางต้นไม้,ตัดเย็บ
ทำหน้ากากผ้า
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการตัดเย็บสร้างรายได้
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการสกรีนกระเป๋า
การนิเทศติดตามครั้งที่ 1 โดยสสส.
การนิเทศติดตามครั้งที่ 2 โดยสสส.
การนิเทศติดตามครั้งที่ 3 โดยสสส.
นำเสนอกระถางในงานอาบน้ำเพ็ญ@ ระนอง
นำเสนอในการต้อนรับคณะกรรมการประสานงานวิชาการ กลุ่ม 7 อันดามัน
รณรงค์งดเหล้าบุหรี่โดยเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการทำกระถางต้นไม้