โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนิคม อุสาใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายชลทิตย์ ชิตรัตฐา
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวคริษฐา วจีกาญจนะ
ครูอัตราจ้าง

นายปรัชญา สุขอนันต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนากานต์ จิ๋วเทศ
ครูผู้ช่วย