กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายนิคม อุสาใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0843729781
อีเมล์ : ืืnik_ky11@hotmail.com

นายปรัชญา สุขอนันต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนากานต์ จิ๋วเทศ
ครูผู้ช่วย

นายชลทิตย์ ชิตรัตฐา
ครูจ้างสอน

นางสาวบุณยนุช ใสแสง
ครูจ้างสอน