โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
คณะผู้บริหาร

นางสาวเกื้อกชภรณ์ ขวัญทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา