ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
อบรมสร้างจิตสำนึกรักชาติ
กิจกรรม Waste Bank
ธนาคารขยะ
อบรมแปรรูปพลาสติก
กิจกรรมลดเวลาเรียนโดยพระอาจารย์
โครงการพัฒนาศักยภาพ 5 กลุ่มสาระ
กิจกรรม:ทำขนมจีบ
ตัดเย็บกระเป๋า
เลียงร่อนแร่
อาชีพศึกษา
อาชีพศึกษากิจกรรมรีไซเคิล
สอนการเล่นรักบี้
นักเรียนศึกษาเเหล่งเรียนรู้โรงเรียน
ศึกษาผ้าย่าหยา
กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ
แอโรบิค2
ยำใหญ่ใส่สารพัด
เปตองสร้างสุขภาพ
นวดเพื่อสุขภาพ
แทนแกรม
สวดมนต์สุดสัปดาห์
แอโรบิค
แปลงเกษตรพอเพียง
ฟุตฟิตฟอไฟ By Movie
สนุกกับวิทยาศาสตร์