โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รับสมัคนักเรียนใหม่ ปี 2564
สหกรณ์โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
ไวนิลอาชีพศึกษา
ไวนิลวิชาการ
ไวนิลกีฬา
ไวนิลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ไวนิลลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ไวนิลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
วารสารโรงเรียน
วารสารฉบับที่ 4
วารสารฉบับที่ 3
วารสารฉบับที่ 2
วารสารฉบับที่ 1