โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
ปฐมวัย

นางสาวบุบผา มัฆพาน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุภัคญาดา ขอเงิน
ครู คศ.2

นางศศิธร อินทรประเสริฐ
ครู คศ.2

นางสาวศุภรัตน์ เรืองคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางฐิติมา ขอสุวรรณ
ครูจ้างสอน

นางสาวปัญจมา อารมย์
ครูจ้างสอน