โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
อนุบาลศึกษา
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาดน้อย ปี 62
อนุบาลศึกษา
เรีนกับครูเคเรน
เป่าสี อ.1
ไขไดโนเสาร์ อ.3
แพนกวินทายชื่อ อ.1
แมลงปอที่รัก อ.3
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 3
ลูกเสือน้อย