พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
มอบเกียรติบัตรนักกีฬาชักเยอร์-กรีฑา
ทุ่งตะโก- นาสักคัพ
เปตอง
ชมรมเปตองสร้างสุขภาพ
มอบรางวัลกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ปี 2559 "101 เกมส์"
มอบรางวัลกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 38 รอบคัดลือก ณ จ.ภูเก็ต วันที่ 24 พ.ย.-2 ธ.ค.59
มอบรางวัลกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559
มอบรางวัลกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จ.ระนองปี59
มอบรางวัลวันกีฬาแห่งชาติ ปี 2559 วันที่ 24-25 ธ.ค.2559
มอบรางวัลเปตองเชื่อมสัมพันธ์ ปี 2559 ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนปี59
ฟุตซอลต่อต้านยาเสพติดระนองคัพ
เปตองละแมเกมส์
แข่งเปตองโดยชมรมเปตองเขานิเวศน์ ส.ค.59
แข่งเปตองโดยชมรมเปตองเขานิเวศน์ ก.ย.59