ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครั้งที่2 ปีการศึกษา2564

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

1.ส่งคืนใบงานครั้งที่ 1 พร้อมรับใบงานครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียน อนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนมาพบครูด้วยนะคะ คิดถึงเด็กๆจ้า)

2.รับเงินค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียน ในระดับอนุบาลปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6

โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 50 ครั้ง