โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิ 08 ต.ค. 61
เอกสารประกาดราคาจ้างด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กครอนิกส์ (e-bidding) 08 ต.ค. 61
รายการอาหารกลางวันตามระบบ Thai school lunch ระดับปฐมวัย (อ.1-อ.3) 08 ต.ค. 61
รายการอาหารกลางวันตามระบบ Thai school lunch ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 08 ต.ค. 61
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04 ต.ค. 61
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประก 20 ต.ค. 60
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09 ต.ค. 60
ศาสตร์พระราชา
ศาสตร์พระราชา
โครงการตามพระราชดำริ
พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9
กระถางต้นไม้,ตัดเย็บ
ทำหน้ากากผ้า
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการตัดเย็บสร้างรายได้
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการสกรีนกระเป๋า
การนิเทศติดตามครั้งที่ 1 โดยสสส.
การนิเทศติดตามครั้งที่ 2 โดยสสส.
การนิเทศติดตามครั้งที่ 3 โดยสสส.
อนุบาลศึกษา
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาดน้อย ปี 62
อนุบาลศึกษา
เรีนกับครูเคเรน
เป่าสี อ.1
ไขไดโนเสาร์ อ.3
แพนกวินทายชื่อ อ.1
นวดเพื่อสุขภาพ
อาบน้ำเพ็ญ@ระนอง
ต้อนรับคณะกรรมการประสานงานวิชาการ กลุ่ม 7
ถนนคนเดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ถนนคนเดิน เดือนธันวาคม 2559
อบรมนวดพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรม Waste Bank
ธนาคารขยะ
อบรมแปรรูปพลาสติก
กิจกรรมลดเวลาเรียนโดยพระอาจารย์
โครงการพัฒนาศักยภาพ 5 กลุ่มสาระ
กิจกรรม:ทำขนมจีบ
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
จำหน่ายผลผลิตสู่ชุมชน
ตลาดนัดพอเพียง เดือนพ.ย.60
แปลงผักพอเพียง ภ.2/2560
ปรับปรุงแปลงผักพอเพียง
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ประเมินตนเองโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปี 2559
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
มอบเกียรติบัตรนักกีฬาชักเยอร์-กรีฑา
ทุ่งตะโก- นาสักคัพ
เปตอง
ชมรมเปตองสร้างสุขภาพ
มอบรางวัลกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ปี 2559 "101 เกมส์"
มอบรางวัลกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 38 รอบคัดลือก ณ จ.ภูเก็ต วันที่ 24 พ.ย.-2 ธ.ค.59
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ให้ความรู้การลงประชามติโดย กกต.จ.ระนอง
อบรมการบูรณาการเรียนรู้ด้วยวิถีประชาธิปไตย
เสวนาวิชาการ การสร้างโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
Open House โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกวดความสะอาดห้องเรียนและอาคาร
อาชีพศึกษา
อาชีพศึกษา 2563
อุบะร้อยใจ
สูตรคุณพาเพลิน
ลูกตุ้มชื่นบาน
เรียนรู้สื่อมัลติมีเดียกับระนอง 239
ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ
เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
ไวนิลอาชีพศึกษา
ไวนิลวิชาการ
ไวนิลกีฬา
ไวนิลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ไวนิลลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข่าวการศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การประเมินโครงการนิเทศการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
ผลการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ภาพวิชาการ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวั
การประเมินโครงการโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน