ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประก 20 ต.ค. 60
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09 ต.ค. 60
โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเรียนภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน สนใจสมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการ 14 ก.พ. 60
โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 14 ก.พ. 60
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด วันที่ 15-17 มีนาคม 2560 11 ก.พ. 60
โรงเรียนปิดการเรียนการสอนวันที่ 20 มีนาคม 2560 11 ก.พ. 60
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 11 ก.พ. 60
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 11 ก.พ. 60
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9
อนุบาลศึกษา
อนุบาลศึกษา
เรีนกับครูเคเรน
ลูกเสือน้อย
เป่าสี อ.1
ไขไดโนเสาร์ อ.3
แพนกวินทายชื่อ อ.1
นวดเพื่อสุขภาพ
ถนนคนเดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ถนนคนเดิน เดือนมกราคม 2560
ถนนคนเดิน เดือนธันวาคม 2559
อบรมนวดพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูทนวดงานวันลอยกระทง ปี 2559
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แอโรบิค2
ยำใหญ่ใส่สารพัด
เปตองสร้างสุขภาพ
สนุกกับวิทยาศาสตร์
ฟุตฟิตฟอไฟ By Movie
แปลงเกษตรพอเพียง
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ภาพโรงเรียนท้องถิ่น2560
ปรับปรุงแปลงผักพอเพียง
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ประเมินตนเองโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปี 2559
อบรมนวดพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยสำนีกในพระมหากรุณาธิการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
เปตอง
ชมรมเปตองสร้างสุขภาพ
มอบรางวัลเปตองเชื่อมสัมพันธ์ ปี 2559 ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
มอบรางวัลวันกีฬาแห่งชาติ ปี 2559 วันที่ 24-25 ธ.ค.2559
มอบรางวัลกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ปี 2559 "101 เกมส์"
มอบรางวัลกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 38 รอบคัดลือก ณ จ.ภูเก็ต วันที่ 24 พ.ย.-2 ธ.ค.59
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ให้ความรู้การลงประชามติโดย กกต.จ.ระนอง
อบรมการบูรณาการเรียนรู้ด้วยวิถีประชาธิปไตย
เสวนาวิชาการ การสร้างโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
Open House โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกวดความสะอาดห้องเรียนและอาคาร
อาชีพศึกษา
อุบะร้อยใจ
สูตรคุณพาเพลิน
ลูกตุ้มชื่นบาน
เรียนรู้สื่อมัลติมีเดียกับระนอง 239
เรียนรู้จากนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS
ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ
เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ไวนิลอาชีพศึกษา
วารสารโรงเรียน
ไวนิลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ไวนิลลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ไวนิลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ไวนิลกีฬา
หนังสือราชการ สถ..
ข่าวการศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ภาพวิชาการ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวั
การประเมินโครงการโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลอ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
กระถางต้นไม้,ตัดเย็บ
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการทำกระถางต้นไม้และตัดเย็บ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน